www.selva.cat/intranetConsell Comarcal de la Selva
La intranet

Aquesta intranet és d'accés exclusiu per al personal del Consell Comarcal de la Selva

Primer cognom:

Contrasenya:

Per poder accedir a l'apartat de Gestió laboral els usuaris hi hauran d'accedir des d'alguna de les ubicacions següents:

Arxiu Històric Comarcal
Benestar Social
Castell de Montsoriu
Centre d'Acollida d'Animals a la Selva
Magatzem Comarcal
Oficina de Gestió Tributària de Sta.Coloma F.
Oficines territorials de Gestió Tributària
Parc mediambiental de la Selva
Seu del Consell Comarcal de la Selva